Varsko om forsøksdyr!

Det er veldig få hunder som årlig brukes til forskning i Norge. Hos ulike fiskearter, blant annet laks og torsk, er det derimot mange individer som blir brukt som forsøksdyr og antallet varierer en del fra år til år. Spørsmålet er hva som må gjøres for å fjerne behovet for å oppdrette dyr til forskning?

Anbefaler å klikke på linken under for å lese hva dyrebeskyttelsen Norge har å si om dette.

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Uetisk avl – Katt

Går utseendet foran velferden til katten?

Selv om det er satt mest fokus på de negative effektene avl kan ha på hunders anatomi og eksteriør, finnes det også hos katten uheldige bieffekter av avl.

Dette ses spesielt hos rasekatter, hvor det ofte er rasestandard, anatomiske trekk og pelsfarge som ligger til grunn for avlen.

Når en ny rase skapes eller at det fokuseres på noen få egenskaper innen en rase, vil ett problem være at det er få katter som brukes i avlen, noe som gjør at det blir liten genetisk variasjon. Dette medfører at mange rasekatter er mer utsatt for sykdommer og defekter enn hva huskatten er.

En utilsiktet effekt av avlen er endret mental helse hos kattene, blant annet en økt tendens til frykt eller aggresjon. Denne atferden kan medføre redusert velferd for katten, og også økt fare for avlivning.

Hjelp oss med å kreve en konkretisering av dagens lovverk slik at vi kan få bukt med uetisk avl av familiedyr – signer vårt opprop!

Les også mer om uetisk avl og Ærlig talt-kampanjen her!
https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Uetisk avl – Hund

Hvorfor har noen hunderaser dårligere helse enn andre?

Mange av de hunderasene som er populære i dag, så helt annerledes ut for 50-100 år siden. Så hva har skjedd?

Denne forandringen kommer blant annet som følge av genetiske mutasjoner som oppstår tilfeldig, men mye er grunnet selektiv avl på visse trekk vi mennesker finner tiltalende hos en rase.

Mange hunderaser har særtrekk som har blitt utviklet til det ekstreme, slik at det truer hundens helse, funksjon og velferd. I tillegg til de fysiske problemene, er også visse former for atferdsproblemer arvelige.

Når vår seleksjon går på bekostning av dyrets helse, er dette å anse som uvettig avl.

Det er veldig viktig at blant annet oppdrettere, veterinærer, utstillingsdommere, og ikke minst forbrukerne som anskaffer seg en hund, tar dette på alvor.

Hjelp oss med å kreve en konkretisering av dagens lovverk slik at vi kan få bukt med uetisk avl av familiedyr – signer vårt opprop!

Les også mer om uetisk avl og Ærlig talt-kampanjen her!
https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Uetisk avl – Kanin

Som for hund og katt, får også rasekaninene problemer som en følge av uetisk avl.

Rasekaniner avles ofte med et spesielt utseende som målsetning. Det kan være både pelsmønstre, øreform eller størrelsen på kaninen. Som for hund og katt, får også rasekaninene problemer som en følge av dette.

Det er flere problemer som oppstår når en kanin er avlet frem med hengeører. Ørene kan begrense både synsfeltet og hørselen til kaninen. Kaniner gjør også mye av sin kommunikasjon via ørebevegelser. Som byttedyr er de svært avhengig av både hørsel og syn. Når kaninene mister disse evnene kan de utvikle nervøsitet.

Raser som har blitt avlet fram med en målsetning om å bli store, møter på ulike problemer som en konsekvens av denne avlen.

Som for kaniner med hengeører, er også kaniner med unormal pels ofte plaget av å ha et begrenset synsfelt.

Dette er kun noen få eksempel på problemer som kan oppstå ved uetisk avl av kaniner.

Hjelp oss med å kreve en konkretisering av dagens lovverk slik at vi kan få bukt med uetisk avl av familiedyr – signer vårt opprop!

Les også mer om uetisk avl og Ærlig talt-kampanjen her!
https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

God påske!

God påske fra alle oss i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag!

Feir påsken med god dyrevelferd! #Respektforindividet

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Ute for første gang!


Muskat er ute for første gang! Veldig trygt å ha en skikkelig stor hundebror som Copper som sikkerhet når man er ny utendørs. Copper er en super bror som har lært Muskat at hunder er ålreite dyr!

Muskat er ledig for adopsjon! Send oss en epost til db.nordtrondelag@gmail.com om du vil tilby Muskat å bli en del av din familie!

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Kastrer katten din og hjelp til med å bekjempe bestanden av hjemløse katter i Norge

Det beste du kan gjøre for kattens velferd er å kastrere og ID-merke den. Sammen kan vi utgjøre en forskjell.

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Hjelpeplikten – gjelder den Mattilsynet?

Vi hadde et debattinnlegg i Adresseavisen 9. april. 
«Det hjelper ikke bare med landsdekkende dyrepoliti» var headingen i innlegget. Det ble tatt inn i Namdalsavisa 11. april under samme heading som over.

«Vi ser i media hver eneste uke saker med svært alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Vi leser at Mattilsynet har vært på inspeksjoner over flere år i samme sak. 
Dyr om dyrevelferd sier i paragraf 4. ”Hjelpeplikt – 
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.”

I saker hvor man avdekker dyrehold med så tydelige brudd som at døde dyr ligger i hauger og griser har spist på kadavre, bonden vet ikke hvor mange dyr han eier, dyrene går etter veiene i nabolaget, dyrene er umerket. Det vises til tilsyn i november 2018, januar 2019 og nå i mars. Hvordan kan Mattilsynet forlate dyrene i en slik tilstand? Hvorfor er det ikke et brudd på dyrevelferdsloven når Mattilsynet reiser derfra? De vet på det tidspunktet at dette kan ta mange år før saken er ferdig.

Det ble meldt 12 666 bekymringsmeldinger til Mattilsynet i 2018. De foretok 7857 tilsyn, hvor det var brudd i 3063 saker. Det er fortsatt tusenvis av saker som ikke er sjekket! I hver eneste sak av disse er det dyr som lider. Mattilsynet sier selv i sin egen årapport fra 2018 ””Mattilsynets arbeid med dyrevelferd” angående oppfølging i kronisk dårlige dyrehold ”Det er krevende å føre tilsyn der hyppig nok, og omorganiseringer og utskifting av personell kan gjøre at kontinuiteten glipper. Noen ganger overfører dyreeieren dyrene sine til en ny dårlig eier, og hele saken må startes på nytt. Noen av regionene våre anslår at de bruker en tre- del av ressursene til dyrevelferd på kronisk dårlige dyrehold”.

Mattilsynet har reaksjonsformer og virkemidler, men det tar opptil 10 år i enkeltsaker før de tar de alle bruk. Virkemidlene er: påpeking av plikt, vedtak og varsel om vedtak, vedtak uten forhåndsvarsel/hastevedtak, tvangsmulkt, overtrdelsesgebyr, forbud mot aktiviteter og avvikling av dyrehold og forvaring. Hvor mange dyr som dør på veien før alle disse reaksjonsformene er brukt kan man jo bare ane. Det hjelper ikke med landsdekkende dyrepoliti om Mattilsynet skal bruke mange år i enkeltsaker. 
Hvis dyrene i Norge lider i årsvis på grunn av omorganiseringer i Mattilsynet og det konsekvent er ”andre forhold” som er grunnen til at dyrene ikke får hjelp så må noen andre ta over. Det går ikke an at dyr skal sulte i hjel fordi Mattilsynet ikke er effektive og ikke bruker de verktøyene de faktisk har. Det er på tide med et eget dyrevelferdstilsyn eller at ledere i Mattilsynet tar ansvar for at det blir dramatiske enringer i hvordan dette skal håndteres. Det kan ikke være tilfredsstillende arbeidsforhold for de ansatte i Mattilsynet heller. Dette handlet bare om produksjonssdyr. Det er enda verre når det kommer til rettsikkerheten til våre familiedyr. «

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Fokus på dyrevelferd i Stjørdal kommune!

Silje Kathrine Følstad, Tommy Reinås, Eva Liaøy, Tone I. Lundsaunet og Maiken Tetlie

Fra MDG på facebook:

I samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag satte MDG ikveld søkelys på dyrevelferd for kjæledyr i Stjørdal. Interpellasjonen endte opp med at kommunestyre vedtok enstemmig: 

Rådmannen gjennomgår og tilgjengeliggjør informasjon fra Mattilsynet om dyrevelferd ovenfor kommunens ansatte og innbyggere.

Dette er et viktig skritt i riktig retning sier Tommy Reinås

Kommunen skal nå synliggjøre viktigheten av god dyrevelferd. (Lov om dyrevelferd). Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Lovens §§ 4 og 5 beskriver at alle har hjelpeplikt og plikt til å varsle Mattilsynet om kritikkverdige forhold som gjelder dyr.

Takk for et godt samarbeid med Tone I. Lundsaunet

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Får vi en dyrevelferdsinstruks i Stjørdal kommune?


Trøndelag sin første dyrvelferdsinstruks kan vedtas utarbeidet på Stjørdal i kveld! Miljøpartiet De Grønne Stjørdal foreslår på kveldens kommunstyremøte at Stjørdal kommune skal utarbeide en dyrevelferdsinstruks for å i vareta kommunens dyr. Vi håper Stjørdal kommune vil bli en foregangskommune og vedta dette. Vi er avhengig av å få med det offentlige på laget for å ivareta dyrene. 

På vegne av dyrene og de frivillige heier vi på dere alle!

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar