Skip to main content
Nyheter

Norge trenger et 3R-senter

Av 14. november 2023april 24th, 2024Ingen kommentarer

I dag er Norge det eneste landet i Skandinavia som ikke har et eget fysisk senter for alternativer til dyreforsøk, samtidig som vi årlig har et høyt forbruk av dyr i forsøk. Nå skal forslaget om etablering av et slikt senter endelig opp for Stortinget.

Tekst: Birgitte Fineid, fagrådgiver og veterinær, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dreamer Company/Shutterstock. Bildetekst: Oppdrettsnæringen er ett av de som bruker mest forsøksdyr i Norge. Bilde fra oppdrettsanlegg i Hardanger.

Behovet for et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter) kom tydelig frem i forrige dyrevelferdsmelding, som nå er 20 år gammel. I disse dager er endelig et representantforslag fra MDG sine stortingsrepresentanter Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rauand Ismail, om å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk, ute på høring.

2 millioner dyr i forsøk

Norge har et høyt forbruk av dyr i forsøk, og siden 2007 har vi brukt nesten 50 millioner forsøksdyr. Sammenlignet med tallene for EU bruker vi ca. en femtedel av alle forsøksdyrene i Europa. I 2021 ble det brukt 2 008 597 forsøksdyr Norge, og flesteparten av disse dyrene er fisk i forbindelse med oppdrettsnæringen.

De norske forsøksfiskene er dessuten overrepresentert i kategoriene for de mest belastende dyreforsøkene.

Norge må ta ansvar

Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform og jobber for å fremme de 3 R-ene i forbindelse med bruk av dyr i forsøk. De 3 R-ene står for reduction (reduksjon), refinement (forbedring) og replacement (erstatning). I 16 år har Norecopa utført en formidabel innsats, til tross for få ressurser. Dyrebeskyttelsen Norge mener at det gode og viktige arbeidet må videreføres i et nasjonalt senter for alternativer til bruk av dyr i forsøk.

Både Forsøksdyrkomiteen og Veterinærinstituttet har uttalt at det er behov for et nasjonalt 3R-senter. Et slikt senter vil blant annet kunne koordinere alle involverte aktører, ha systematisk arbeid for å finne gode erstatninger til bruk av dyr i forsøk og samle forskningsresultater for å sikre at dyreforsøk ikke utføres unødig.

Takk til stortingsrepresentantene

Dyrebeskyttelsen Norge er veldig glad for at Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt 3R-senter for forskning på alternativer til dyreforsøk, og stiller seg selvfølgelig bak dette forslaget.

Dyrebeskyttelsen Norge har sendt inn høringssvar, og oppfordrer regjeringen til å opprette et 3R-senter i Norge etter modell fra tilsvarende sentre i Sverige og andre europeiske land. Dette mener vi må skje så raskt som mulig, og denne beslutningen bør tas uavhengig av den kommende dyrevelferdsmeldingen.

Les mer: Se representantforslaget

Les også: Er det er behov for 3R-senter i Norge?

Se foredrag om alternativer til forsøksdyr – fra Arendalsuka 2022

Legg igjen en kommentar