27 kattunger søker nye hjem!

Vi har 41 kattunger inne, og 27 av disse er ledige for adopsjon. De er leveringsklare fortløpende fra medio august. Fyll ut vårt adopsjonssøknad på dnnt.no/adopsjon om du ønsker å gi de en ny mulighet og et for-alltid-hjem. #allefortjenerethjem eller?

Michelangelo, Mie og Mirakel er tre av 27 kattunger som trenger et nytt hjem. Mamma Malin står for bakgrunnsmusikken 🙂