Årsmøte 2023 er avholdt

Årsmøtet for 2023 ble avholdt 22. mars og nytt styre er valgt. 

Styreleder 
Tone I. Lundsaunet

Styremedlemmer
Lisbet Myren Krogstad – nestleder
Silje Katrine Følstad – kasserer
Stine Bendiksen – sekretær
Bente Lervaag Welland
Tove Størvold Thun
Nina Stornes

Varamedlemmer
Camilla Holt
Jenny Jonsson
Ida Eriksson
Jorunn Grudt