Årsmøte for 2021 er avholdt

Årsmøte for 2021 ble avholdt onsdag 24.02. Vi ønsker å rette en takk til de nye som har tatt på seg verv både i styret, revisorer og valgkomite. En stor takk til dere som har vært med så langt og avslutter arbeidet for denne gangen. Vi gleder oss til et nytt år og håper å gjøre en god jobb for dyrene.

Noen tall for 2020 fra vår årsmelding for 2020
Antall adopsjoner – 134
Antall dyr tatt inn – 177
Antall henvendelser – 1330 meldinger på epost/Facebook/tlf

Henvendelsene gjaldt 893 dyr.
Disse var fordelt på
Katt, voksne – 445
Kattunger – 368
Hunder – 37
Kaniner – 29
Hamstere – 6
Marsvin – 5
Flaggermus – 1
Hest – 1
Rev – 2
Rotte – 3
Geit – 3
Fugler – 31

Alle medlemmer kan få tilsendt Årsmeldingen for 2020 på forespørsel på epost db.nordtrondelag@gmail.com.