Besøk av Trøndelag MDG

I går hadde vi besøk av Tommy Reinås fra Trøndelag MDG. Han er 1. kandidat på Stortingslista for Trøndelag til høstens stortingsvalg. Steinkjer-avisa og Steinkjer24.no dekket besøket.

«Vi er et u-land med dyr» uttalte Tommy Reinås og vi er enige i det. Vi har ingen sikkerhetsnett for eierløse og forlatte dyr. Vi har heller ikke noe sikkerhetsnett for skadde ville dyr. Vi har heller ikke noen offentlig mottaksapparat for dyr i nød.

Reinås er overrasket over at det ikke finnes noen muligheter for å søke om støtte til praktisk arbeid for dyr over statsbudsjettet. Han er også overrasket over at alt arbeid er ubetalt, frivillig arbeid etter jobb og studier.

DNNT har hittil i år hatt veterinærkostander på 210 000 og vi har dekket inn det meste via grasrotandelen. Grasrota har gitt oss 201 000 hittil i år. Vi har tatt imot 80 katter, akvariefisk, kaniner og hamstere. Vi tok imot 29 dyr i juni måned.

Utdrag fra noen av MDG sitt partiprogram, utdragene er fra Del 7 Dyr, Punkt 33 Dyrevern og -velferd. Punktene er ikke gjengitt med nummereringen fra programmet.

«De Grønne vil:

  • Grunnlovfeste dyrs egenverdi
  • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseproblemer el- ler lidelser for dyrene, som hunder med skjelettlidelser eller for korte nesepartier.
  • Innføre obligatorisk ID-merking av alle arter familiedyr, med hund og katt som førsteprioritet.
  • Opprette en dyrepolitienhet i alle landets politidistrikter, og styrke Økokrims ar- beid mot dyrevelferdskriminalitet.
  • Støtte sentre og frivillige initiativer som driver omplassering av og informasjonsar- beid om hjemløse familiedyr.»

Takk for besøket!

Kine Myrseth Vikshåland med Wendel, Tommy Reinås, Trøndelag MDG, med Nasa og Tone I. Lundsaunet med Winifred.