Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Brakkevert

Brakkevert

Som brakkevert på hjelpesenteret er du den som holder orden på brakkene våre. Rollen går ut på generelt renhold og generell orden. Brakkeverten skal også ta for seg oppfylling av diverse artikler og vaskemidler, slik at det er i orden når dyrestellerne kommer på vakt. Du får selv være med å bestemme hvor ofte du ønsker å ha vakt. Du vil samarbeide med dyrestellere og andre brakkeverter, og du vil få god opplæring av den som har det administrative ansvaret for brakkevertene. Er du glad i å holde orden og ha system, er dette en fin oppgave for deg!