21 katter på 48 timer!

I dag, 15. august er det den internasjonale dagen for hjemløse dyr.

På 48 timer timer, fra onsdag kveld til fredag ettermiddag denne uken, tok vi inn 21 katter. 17 er kattunger. Den eldste var syv år, den yngste knapt tre uker og veide 234 gram. Denne uka har vi hatt med 33 katter til veterinær. 10 katter er adoptert ut og overlevert til sine nye familier. Totalt har det kommet 23 katter på syv dager.


Det offentlige må komme på banen for å gjøre noe for de eierløse dyrene i Norge. Den største effekten vil skje om politikere vedtar obligatorisk id-merking for familiedyr. 

Dyrebeskyttelsen Norge brukte i 2019 hele 13, 5 millioner på veterinærutgifter for eierløse og forlatte dyr. 6161 dyr fikk direkte hjelp av organisasjonen. 3727 dyr fikk nye hjem. 

Det fleste dyrene som tas inn er katter. De har lavest status i Norge. De er gratis. Det betyr at de er verdiløse og de behandles deretter. Det har ingen følger at man begår grove brudd mot de. Vi har fått dyrepoliti i seks av landets politidisktrikter. Vi har til gode å se at katteskyting får følger. Vi ser fram til at vi som frivillige også merker at vi har fått et dyrepoliti. 

Vi mener at det gjøres altfor lite av Mattilsynet for familiedyrene, spesielt for kattene. Landsbruks- og matdepartementet (LMD) fritar Mattilsynet for deres ansvar for å gjøre noe for katteoppsamlinger. Mattilsynet har laget et styringsdokument basert på dette. Når vi henvender oss til kommunene om kattesamlinger viser de til at dette er Mattilsynet sitt ansvar. Mattilsynet viser til at LMD sier dette ikke er deres ansvar.

I mange tilfeller kan ikke dyreeier identifiseres, eller at eier ikke greier å ta vare på seg selv. Kommunen bør derfor ta ansvar. Dyrevelferdsplaner må inn som en naturlig del i kommunenes planer. 

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag har tatt imot 111 katter hitti i år. Vi har adoptert ut 58 og 20 er reserverte for nye hjem og venter på å flytte. Vi har i dag 57 katter i midlertidige hjem hos oss.  Vi vil berømme alle som gjør en innsats for et eierløst dyr. Det er utrolig mange som gjør mye godt for dyrene. Våre frivillige og  fosterhjem legger ned mange timer hver eneste dag hele året for at dyrene skal få en ny start på livet. De er helt avhengige av sosialisering, medisinering, mat og lek for å bli klar for nye familier. 

Takk til alle dere som støtter arbeidet som gjøres for eierløse og takk til dere som har gjort at er eierløst dyr når er et familiemedlem.Det er en enorm innsats som legges ned av frivillig arbeid for dyrene i Norge.

Vi vil ønske det offentlige Norge velkommen til en felles innsats! 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *