Dyresteller

På hjelpesenteret bor mange av dyrene, i hovedsak katter, mens vi prøver å finne eier eller et nytt hjem. Hjelpsenteret og beboerne behøver daglig stell, som innebærer å vaske gulv, tørke støv, vaske tepper, kattesenger og reisebur, rense kattetoaletter og selvfølgelig å sørge for at dyrene har tilgang på friskt vann og mat. Noen ganger kan brakkestellet innebære enkel medisinering dersom noen av dyrene trenger det. Selvsagt blir det også anledning til mye kattekos.

Å være dyresteller er en hyggelig og viktig jobb som fort kan ta et par timer. Det er minst to dyrestellere innom hver dag, som fordeler jobben seg imellom. Hyppigheten på vaktene kan variere noe ettersom hva du har mulighet til.