Dyrevelferdsloven § 25 Avl

Et brudd på en lov må vel betegnes som lovbrudd? Et lovbrudd har en strafferamme. Eller gjelder ikke det dyr?

Om man avler på dyr som ikke kan utøve naturlig atferd så er det er brudd på dyrevelferdsloven. Det er fakta.

Dette betyr at normal adferd som å vaske seg, være i aktivitet uavhengig av vær, puste normalt til daglig, ha normal tannstilling, ha nok plass i skallen til hele hjernen, kunne både parre seg og føde. Hvis dyret ikke kan dette pga av avl er det ulovlig. Da er det et lovbrudd. Det er et brudd på §25.

Lov om dyrevelferd § 25 Avl

«Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.»

Les mer på Dyrebeskyttelsen Norges kampanjeside.