Om henleggelser av anmeldelser

I dag har vi et debattinnlegg i Adresseavisen etter at det har vært flere tilfeller hvor organisasjoner opplever at anmeldelser henlegges ved mottak. Alle trønderske dyrevelferdsorganisasjoner har opplevd det samme det siste året. Vi opplever ingen endring til tross for at vi har fått dyrepoliti.