Har du gitt oss gave i 2020?

Har du donert penger til oss i 2020? Husk å gi oss nødvendig personalia om du ønsker skattefradrag for din gave så får vi rapportert det inn.

Tusen takk til alle som har gitt oss gaver i 2020. Donasjoner som dette er helt avgjørende for vårt arbeid med dyr i nød.  Det er nå tid for å innrapportere gaver til frivillige organisasjoner til Skatteetaten, og for det trenger vi givernes fødselsnummer. 

Hvis du har gitt gaver på til sammen over 500 kroner i 2020 og ønsker skattefradrag trenger vi ditt fødselsnummer innen 15. februar. Dette gjelder kun gaver. Det anbefales å innberette dette på telefon 23 13 92 50 i åpningstiden.


Medlemskontingent (390kr) er ikke fradragsberettiget.  Det er et krav fra Skatteetaten om at fødselsnummeret må rapporteres sammen med gaven. Les mer her.Ved spørsmål, ta kontakt på medlem@dyrebeskyttelsen.no

https://www.dyrebeskyttelsen.no/2021/01/07/har-du-gitt-oss-en-gave-i-2019/?fbclid=IwAR19UKoqF1wF4wWjPOXJabr3yi0oXRvrDN7dvYEGIo11dcxhAE6bkUq19lw