Ansvarlig kaninhold

For optimalt hold av kanin anbefaler vi at du leser «Den Store Kaninboka» av Marit Emilie Buseth.
Boken kan kjøpes hos de aller fleste bokhandlere, og på nett.
Besøk gjerne nettsiden til boken for gratis lesing: http://www.kaninboka.no/


I følge Norsk lov skal dyr holdes i et miljø som ikke hindrer de i å utøve sin naturlige atferd. Dyrets levemiljø skal fremme god helse og bidra til at det føler seg trygg og trives. Dyret trenger også en kyndig person til å ta vare på seg, også når familien reiser på ferie. Gi nøye instrukser om de daglige rutiner for fôring og stell, og oppgi også telefonnummer til veterinær i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Dyr må ha tilsyn minst en gang per døgn.