Kattunger og barn

De fleste kattunger liker å ha barn rundt seg, ofte fordi det fører med seg mer oppmerksomhet og kos. Men når barna begynner å bli mer selvstendige, kan kattunger bli litt usikre på de. Et krabbende eller vraltende barn kan ofte komme overraskende på, spesielt om barnet lager lyder som er ukjente for en kattunge, som gledeshyl.

Det er ekstra viktig at kattunger har et tilfluktsted på dette stadiet, slik at den får den roen den behøver. Kattunger syns ikke noe særlig om å bli jaget rundt, og et lite ivrig barn kan være svært forstyrrende for dem.

Foreldre bør alltid holde oppsyn med barn og kattunger til de er sikre på at barna er gamle nok til å forstå hvordan de skal omgås og oppsøke kattungen. Barn må ikke forsøke å løfte en kattunge før de er store nok til å klare å holde den selv, om de skulle glippe kan dette gi kattungen en dårlig opplevelse, eller i verste fall skade den.

Noen råd:

  • Lær unge barn å ikke jage kattunger.
  • Vis dem hvordan de kan stryke kattunger forsiktig, små barn har ofte for vane å klappe hardt, det setter ikke kattunger pris på.
  • Vis barna hvordan de skal kose med kattunger. Magen kan være et fristende sted å starte kosingen, men dette er et område hvor katter er svært følsomme og ikke et egnet sted for stryking. Det er viktig å gjøre barn oppmerksomme på at kattunger ikke skal dras i halen, de liker best å bli kost med fra toppen av hodet og bakover.
  • Kattunger må få være i fred når den spiser, går på do eller sover.
  • Barn bør vaske seg på hendene etter å ha kost med katten.
  • Gjør lekestunden mellom kattungen og barnet minneverdig.
  • La ikke barn og kattunger være sammen uten tilsyn.

Husk at kattunger ikke er leketøy!