Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Kastrering og Sterilisering

Kastrering og Sterilisering av katt

Kastrering vil si at man tar bort alt. For hannkatter vil det si at testiklene blir fjernet, og hos hunnkatter vil det si at livmor og eggstokker fjernes. Dette fjerner kjønnsdriften for kattene. Dermed vil heller ikke hunnkattene tiltrekke seg fertile hannkatter. Hannkattene vil da ikke vandre på leting etter hunnkatter, og hunnkattene vil ikke få løpetid. Hannkatten vil, med noen få unntak, slutte å markere. Den vil bli mer hjemmekjær.

Sterilisering vil si at hos hannkattene kutter man sædlederne og hos hunnkattene kutter man egglederne. Dette vil gjøre kattene ufertile, men de beholder kjønnsdriften. Det vil si at hunnkatten vil fortsatt komme i løp og hannkatten vil lete etter damer. Men de vil ikke produsere unger. Det er en del ulemper ved sterilisering, siden kjønnsdriften fortsatt er i behold, vil også hannkattene slåss om hunnkattene. Dermed er de også mer utsatt for smitte av Felint immunosuppressivt virus, FIV, en sykdom som ligner på AIDS, som betyr at immunforsvaret svekkes og at katten blir følsom for infeksjoner. Det finnes ingen kur for FIV, men det finnes vaksine.

De er også mer utsatt for andre sykdommer som smitter ved berøring/bitt. Bitt kan bli betente, som fører til veterinærbehandling og antibiotikakur.

Fordeler ved å kastrere katten din:

Katten blir mer harmonisk, den tenker ikke reproduksjon hele tiden.

Hunnkatten vil ikke være i faresonen for livmorbetennelse eller eggstokk-/livmorkreft. Hun vil også ha mindre sjanse for å få jurkreft.

Hannkatten vil ikke være i faresonen for testikkelkreft.

Katten vil ikke få streife-trang, og vil derfor være mer hjemmekjær.

Det er mindre sjanse for at katten skal pådra seg skader eller sykdommer på grunn av slåssing med andre katter.

Myter om kastrerte katter

«Kastrerte katter fanger ikke mus» Dette stemmer ikke, kattens jaktinstinkt har ingenting med kjønnsdriften å gjøre. Kastrerte katter fanger like mye mus som ukastrerte katter gjør.

«Kastrerte katter er feite» En kastrert katt vil gjerne bevege litt mindre på seg, siden den ikke trenger å løpe etter det andre kjønn eller sloss for damene. En kastrert katt har som regel mye mindre territorium å ta seg av, og vil holde seg mye mer hjemme i sin egen hage. Det er du som eier som er ansvarlig for å gi katten riktig mengde mat i forhold til aktivitetsnivå.

«Hunnkatten må ha et kull før kastrering» Dette stemmer ikke. Katten trenger ikke et kull for å utvikle seg normalt verken fysisk eller psykisk.

«Hunnkatter har et ønske om å være mor» For katter er det å parre seg, bli drektig og å bli mor noe rent hormonelt. Hvis man fjerner hormonproduksjonen vil ikke lenger denne trangen være tilstede. Katter har enormt sterke drifter, det resulterer bla annet i en veldig høy fruktbarhet. Disse driftene er så sterke at de styrer kattens adferdsmønster. Et eksempel som viser hvor sterke driftene til en hunnkatt er, er at en kattemor kan komme i løpetid allerede få uker etter kattefødselen. Hun blir da styrt av parringsinstinkter, og kan forlate ungene for å finne seg en hannkatt.

«Eiere av hunnkatter kan kastrere kattene sine, så eiere av hannkatter trenger ikke» En ansvarsfraskrivelse som også kan være med å øke bestanden av hjemløse katter. Din ukastrerte hannkatt kan ha parret en eierløs katt som føder ungene ute. Disse ungene som blir født vil være uten menneskekontakt fra fødselen av, og ikke egnet som kjæledyr.

«Hvis alle kastrerer kattene sine, vil huskattbestanden dø ut» Dette vil aldrig skje. Men det som kanskje skjer er at huskatten vil bli mer verdsatt og ikke katten som alle får gratis og som dermed kan dumpes om den blir syk eller eierne skal på ferie.

«Alle andre får jo kull på katten sin, så da kan jeg også få det» Hvert år er det en overflod av kattunger som blir født. Det er ikke hjem til alle kattungene og 70% av de vil aldri få et hjem. Disse kattungene blir avlivet eller dumpet. Kattungene som blir dumpet, møter en ublid skjebne der de sakte vil sulte ihjel siden de ikke er istand til å ta vare på seg selv. Ved å la katten din få kull, bidrar du til at kattungemarkedet blir enda mer mettet.

Ved å kastrere, bidrar du til å minke antallet hjemløse katter i fremtiden!