• Si nei til dyr i sirkus

    Stadig flere land tar konsekvensen av at det ikke er mulig med god dyrevelferd for dyr i sirkusmanesjen. I Norge venter vi fortsatt på at Landbruksminister Brekk skal ta dette…

  • Hjemløse dyr

    Et familiedyr som blir hjemløs, utsettes for forferdelige lidelser som sykdom, sult, et tøft klima. De er også i mye større fare for å bli utsatt for mishandling. Det har i…

  • Varslingsplikt

    Etter ”lov om dyrevelferd” § 5 har alle varslingsplikt dersom det er grunn til å tro at dyr lider. Om du ser eller hører om dyr som lider, kontakt Mattilsynet…