«Noe er galt i Mattilsynet»

«Dyrevelferd er et område av høy samfunnsmessig vesentlighet som Stortinget lenge har vært opptatt av. Stortinget ønsker at Norge skal være et foregangsland innen dyrehold og dyrevelferd, og at Mattilsynet skal prioritere oppfølging av saker på dyrevelferdsområdet. Stortinget har understreket at alvorlige dyrelidelser skal avdekkes tidlig og følges opp med egnede virkemidler.»

Dette står i innledningen til Riksrevisjonens revisjonsrapport om myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i landbruket. Den ble publisert høsten 2019.

Dagens artikkel på nrk.no viser at det nå står enda værre til. Vi kan håpe at ny regjerningn vil gjøre noe med dette, men før ledelsen i Mattilsynet erkjenner at de trenger hjelp og ikke greier sine oppgaver er det vel lite håp om det.

Arbeiderpartiet Senterpartiet SV – Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet De Grønne – MDG Høyre Venstre KrF Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiet FrP Landbruks- og matdepartementet (Norge)

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/veterinaerer-roper-varsko-fra-innsiden-av-mattilsynet-1.15700543?fbclid=IwAR0w3yzC_RLdemetyqDH1YquYX1yrTM_LQ9WBQ5TY_tw0jpFOQBfQ6QcwWo