Om oss

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) startet opp høsten 2008 og er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd.
Organisasjonen består så langt av et styre som yter ulønnet arbeid i sin fritid, medlemmer og noen gode hjelpere.

Praktiske oppgaver som vi gjør, er å betjene telefon/e-post, gi råd/veiledning og praktisk hjelp til dyr i nød samt bringe dyr til og fra veterinær. Det meste av arbeidet går ut på å skaffe omplasseringshjem og permanente hjem til hjemløse dyr. Vi har også et samarbeid med forskjellige veterinærer og Mattilsynet, som hjelper oss å ta en del av sakene som gjelder vanskjøtsel av dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for eierløse og forlatte dyr. De er vår første prioritet, for uten oss har de ingen. I utgangspunktet omplasserer vi bare eierløse dyr. Dette er rett og slett på grunn av begrenset kapasitet, og fordi vi mener at eiere selv bør gjøre hva de kan for å finne et godt nytt hjem for dyret sitt.

Vi er også på Facebook og Instagram! Du finner oss på: Instagram @dn_nordtrondelag og Facebook-siden vår HER.


Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr ikke skal defineres som «ting», men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener.

Dyrebeskyttelsen Norge er landets største og eldste dyrevernorganisasjon. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.Dyr utnyttes på utallige måter, også i Norge: I industrier som produserer pels eller kjøtt, i dyreforsøk eller som sirkusdyr. I havet og skogen utsettes de for jakt og fangst. Og som hjemløse lider de under sykdom, skader og kulde. Vi arbeider for at dyr ikke skal defineres som ”ting”, men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener. Vi vil styrke dyrs rettsvern og bedre kunnskapene om dyr og deres behov.

Vi trenger ikke å godta et samfunn der dyr undertrykkes. Dyrebeskyttelsen Norge er dyrenes stemme når de trenger den mest. Men vi trenger flere stemmer. Flere som protesterer når dyr utsettes for urett, flere som er villige til å strekke ut en hånd til dem som er overlatt til seg selv.

www.dyrebeskyttelsen.no


I år er vi 160 år!

Nå har det gått 160 år, og i dag er Dyrebeskyttelsen opptatt av hjemløse katter, hunder og andre dyr. Vi jobber mot at dyr må leve i små bur, som mink og rev som skal bli pelskåper. Vi er opptatt av sauer som dør på beite og at ville dyr skal få leve i fred.

Men hva jobbet vi med for 160 år siden?

Les artikkelen fra Ung forskning HER.