Se sammenhengen

Torsdag var to representanter fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag på seminar om sammenhengen mellom vold mot dyr, og vold i nære relasjoner.

Dyrebeskyttelsen Norge var arrangør og Dyrebeskyttelsen Norge, Sør-Trøndelag hadde også med to representanter.

Det har mange interessante foredrag både fra veterinærer og jurist fra veterinærhøgskolen, politiet, Mattilsynet og Statens Barnehus.

Vi hadde et innlegg om Rehabilitering og omplassering av dyr fra politi og Mattilsyn. Dagen var utrolig lærerik og vi håper dette vil styrke samarbeidet mellom de ulike instansene. Respekt for individet ♥️

Link til veileder: https://www.nmbu.no/…/cG2lDJQcAyLDrbjppKfrM9XgulBxzv215..