Si nei til dyr i sirkus

Stadig flere land tar konsekvensen av at det ikke er mulig med god dyrevelferd for dyr i sirkusmanesjen. I Norge venter vi fortsatt på at Landbruksminister Brekk skal ta dette på alvor

En rekke land har lagt ned forbud eller strenge restriksjoner mot å bruke dyr til å utføre triks i sirkusmanesjen. Bosnia og Herzegovina, Østerrike, Kroatia, Peru, Bolivia og nå også Hellas, har innført forbud mot ville dyr på sirkus. Også andre land som Portugal og Danmark arbeider med å forby bruk av dyr på sirkus.

Dyrebeskyttelsen
Ikke naturlig: En elefant hører ikke til på sirkus. Foto: www.sxc.hu
 

Nytt regelverk for dyr i underholdning

Mattilsynet utarbeidet for nesten to år siden et forslag til nytt regelverk for bruk av dyr i underholdning, blant annet med en såkalt ”positivliste” over hvilke arter som skal tillates framvist på sirkus. Utkastet åpner i utgangspunktet bare for fremvisning av dyrearter som er vanlige husdyr og hobbydyr i Norge eller utlandet.

Mattilsynet har foreslått at det ikke lenger skal være tillatt å vise frem elefanter på sirkus, men at det frem til 2015 skal være anledning til å søke om tillatelse som en overgangsordning.. Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH for dyrs rettigheter, ElephantVoices og andre grupper ba i sine høringssvar om at overgangsordningen blir droppet, men Mattilsynet har i det endelige forskriftsforslaget valgt å la denne stå uforandret. Forslaget har blitt sendt Landbruksdepartementet, men foreløpig lar en avgjørelse vente på seg. Det blir opptil departementet om forskriften skal innføres som foreslått – eller de kan endre forskriften.

Sirkusdyrenes hverdag

I Norge ble det første sirkuset – sirkus Berny – startet i 1929. Forskjellige eksotiske dyr har tradisjonelt vært en viktig del av sirkusforestillingen. Ved norske sirkus hentes artister og eksotiske dyr hovedsakelig fra andre land. Det finnes et felles nordisk forbud mot fremvisning av ville rovdyr som store kattedyr og bjørn, som ble vedtatt i 1960-årene.

Alle dyr har naturlige instinkter og adferd. Likevel brukes de som underholdning i sirkus for deg og meg, og for å gi inntekter til de som driver med dette.

Dyr som i frihet ville beveget seg over store områder blir i stedet tvunget til å leve trangt og innesperret, ofte milevis fra sitt naturlige habitat.

Norge er et langstrakt land med få innbyggere – noe som medfører mange og lange reisedøgn. Livet som sirkusdyr med trailertransport langs norske veier, fastlenking store deler av døgnet og liten eller ingen kontakt med artsfrender kan vanskelig oppfylle dyrenes grunnleggende velferdsbehov.

Dyr ønsker frihet – akkurat som oss.

Dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag
Lagd av Monica

 

 

Artikkelen er hentet fra Dyrebeskyttelsen Norge

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *