Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Styret og valgkomiteen trekker seg

Styret og valgkomiteen trekker seg

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag sitt styre og valgkomite har vedtatt å trekke seg med umiddelbar virkning. Dyrene sikres frem til sentralstyret tar over. 

Bakgrunnen er et svært utfordrende samarbeidsklima med sentralleddet ved sentralstyret og sekretariatet. Situasjonen har over tid blitt så belastende for styrets medlemmer at man ikke kan stå bak en medlemsorganisasjon som ikke følger egne demokratiske prosesser og etiske retningslinjer. 

Fokuset på hjemløse dyr lider under dette. Vi får ikke utført det arbeidet vi som frivillige har påtatt oss. Det går med så mye tid til annet enn dyrevelferdsarbeid, at vi velger å trekke oss fra alle oppgaver. 

Steinkjer 30. august 2023

Styret og valgkomiteen
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag