Takk for støtten SMN!

Steinkjer-Avisa dekker idag saken hvor vi har fått tildelt 20 000,- kr i støtte for innkjøp av isolatbur til vårt Hjelpesenter for dyr som er under oppføring på Steinkjer. Sparebanken SMN utlyste mulighet for lag og foreninger om å søke om midler i forbindelse med korona. Midlene går under betegnelsen Samfunnsutbytte. Vi er utrolig glade for å ha blitt tilgodesett med en så stor sum. Ellie og ungene var innom en tur på onsdag og fikk testet burene. Du kan lese hele saken (+) her.