Om adopsjon av katt fra oss

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag er en ideell dyrevernsorganisasjon som driftes på frivillig basis, det vil si ubetalt arbeid etter jobb og studier. Vi hjelper i hovedsak hjemløse dyr og ved å adoptere en katt fra oss så frigjør du plass i ett av våre fosterhjem eller på vårt hjelpesenter, som igjen gir oss muligheten til å hjelpe enda flere hjemløse katter i nød.

Vi gjør vårt aller beste for å finne det rette for-alltid-hjemmet for kattene våre og vi gjør derfor alltid en vurdering av alle som ønsker å adoptere av oss, for å være sikker på at du er rett hjem for akkurat den katten. Katter har, i likhet med oss mennesker, unike personligheter, behov, vaner og preferanser. Et fellestrekk har de imidlertid: de ønsker seg alle et trygt og permanent for-alltid-hjem!

De fleste kattene vi tar inn har vært hjemløse i enten kortere eller lengre perioder, med alle de psykiske og fysiske følgene dette medfører for katten. Derfor prøver vi alltid å sørge for at du/din familie finner den katten som passer best inn som nytt familiemedlem hos dere.

Noen av kattene våre liker ikke å bo med andre katter, mens andre igjen må ha andre katter rundt seg for å trives. Noen trives i familier med barn, mens andre trives best sammen med rolige voksne personer. Noen er vant til andre dyr som eks. hunder, og andre ikke. Noen vil ha kos og oppmerksomhet hele tiden, mens andre bare oppsøker deg nå og da.

ER DU FORBEREDT PÅ Å GI KATTEN ET GODT HJEM RESTEN VA LIVET?
En katt kan bli 15-20 år gammel, og du må kunne gi katten et stabilt og trygt hjem så lenge den lever. Endring i familiesituasjon eller flytting skal ikke ha noe å si for kattens fremtid hos deg.

HAR DU FAKTISK RÅD TIL Å SKAFFE ET NYTT FAMILIEMEDLEM?
Det er ikke gratis å ha katt. Den trenger kvalitetsfôr, forsikring, ormekurer, årlig helsesjekk og vaksine hos veterinær, samt veterinærtilsyn hvis den blir akutt syk eller skadet. Det kan også være behov for kattsand og lignende forbruksartikler.

HAR DU EGENTLIG NOK TID TIL Å BRUKE PÅ KATTEN?
Katter er sosiale dyr som trenger stell, kos, aktivisering og oppmerksomhet hver eneste dag. Det er viktig at du har tid til alle kattens behov.

ER DYREHOLD TILLATT DER DU BOR?
Hvis du leier bolig, er det lurt å undersøke om dyrehold er tillatt der du bor før du velger å adoptere en katt.

HAR DU TRYGGE OG GODE UTEMULIGHETER FOR KATTEN DER DU BOR?
Vi vil at kattene vi adopterer bort skal ha mulighet til å være ute i trygge omgivelser. Du må vurdere om ditt område er trygt for en katt.

HAR DU NOEN TIL Å PASSE KATTEN NÅR DU ER PÅ FERIE?
Du kan ikke bare slippe ut katten, sette ut mat og tro at katten klarer seg fint alene mens du er borte. Den må ha daglig tilsyn av en person over 16 år, stell, kos, mat og vann. Dette er et punkt i dyrevelferdsloven og overtredelse av dette kan medføre bot til eier.

ER HELE FAMILIEN ENIG OM Å SKAFFE SEG KATT?
Det er viktig at alle i husstanden er enig i anskaffelsen av en katt, da det er en lang forpliktelse.

Hvis du kan svare ja på alle disse spørsmålene kan du trygt vurdere et nytt familiemedlem!

Når du adopterer en katt av oss skriver du under på en kontrakt der du blant annet forplikter deg til å stelle godt med katten i henhold til dyrevelferdsloven, å ta med katten til veterinær hvis den blir syk eller skadd, at du følger opp årlig helsekontroll og vaksine og at katten har daglig tilsyn av egnede personer når du er på ferie.

Adopterer du en katt fra oss som er eldre enn 6 måneder vil den være ferdig kastrert, ID-merket med chip i nakken og øretatovering, vaksinert og ormekurbehandlet.

Adopterer du en kattunge under 6 måneder vil den være ID-merket med chip i nakken og øretatovering, vaksinert og ormekurbehandlet, men vi krever at den skal kastreres når den er mellom 6 og 8 måneder gammel. Vi sender da med et skjema som veterinær skal signere når katten er kastrert. Denne skal så sendes til oss når det er gjort.

Pris/Adopsjonsgebyr:

Voksen katt (over 6 måneder) – 1200kr
Kattunger (under 6 måneder) – 1000kr

Det er mulig å betale adopsjonsgebyret med overførsel til bankkonto eller via Vipps.

Se oversikt over dyr som er klar for adopsjon ovenfor. Ønsker du å gi noen av våre fine dyr et nytt hjem? Fyll ut skjemaet for søknad om adopsjon over, så tar vi kontakt med deg.