Uetisk avl – Katt

Går utseendet foran velferden til katten?

Selv om det er satt mest fokus på de negative effektene avl kan ha på hunders anatomi og eksteriør, finnes det også hos katten uheldige bieffekter av avl.

Dette ses spesielt hos rasekatter, hvor det ofte er rasestandard, anatomiske trekk og pelsfarge som ligger til grunn for avlen.

Når en ny rase skapes eller at det fokuseres på noen få egenskaper innen en rase, vil ett problem være at det er få katter som brukes i avlen, noe som gjør at det blir liten genetisk variasjon. Dette medfører at mange rasekatter er mer utsatt for sykdommer og defekter enn hva huskatten er.

En utilsiktet effekt av avlen er endret mental helse hos kattene, blant annet en økt tendens til frykt eller aggresjon. Denne atferden kan medføre redusert velferd for katten, og også økt fare for avlivning.

Hjelp oss med å kreve en konkretisering av dagens lovverk slik at vi kan få bukt med uetisk avl av familiedyr – signer vårt opprop!

Les også mer om uetisk avl og Ærlig talt-kampanjen her!
https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *