Valgkomiteens arbeid er i gang!

Valgkomitèen ønsker forslag til kandidater.


Det er snart årsmøte og da er det også valg. Noen av vervene er for ett år og noen for to år. Vi ønsker fortrinnsvis personer med erfaring i styrearbeid. Arbeidet lønnes med god karma, men ingen økonomisk kompensasjon.


Vi trenger flere engasjerte personer med interesse for styrearbeid og gode datakunnskaper Møtene foregår på hjelpesenteret i Steinkjer og noen ganger på Teams. Vi forutsetter at du leser deg opp på nødvendige saksdokumenter og er forberedt til møtene. Du må også ta på deg oppgaver som skal gjennomføres. Møtene avholdes med ca seks ukers mellomrom.


Vi forholder oss til Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter, etisk plattform og interne prosedyrer og rutiner for lokalavdelingen. Vi styrer også etter lover og forskrifter for hold av dyr. Det er en forutsetning at du er medlem eller melder deg inn for å ta et verv.


Send en epost til db.nordtrondelag@gmail.com med info så videresender vi til valgkomitèen.