Velkommen til årsmøte!

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte i dag torsdag 24. februar kl 19:00 på Hjelpesenteret i Hallemvegen 38, Steinkjer.

På grunn av situasjonen med corona ønsker vi beskjed om du skal delta på årsmøtet. Send epost til db.nordtrondelag for påmelding. Det gjelder både for oppmøte eller digital deltagelse. Vi har et begrenset antall fysiske plasser.

1. SAKSLISTE: 

1.1.Konstituering.
1.1.1. Åpning
1.1.2. Godkjenning av innkalling
1.1.3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
1.1.4. Valg av møteleder
1.1.5. Valg av møtesekretær
1.1.6. Valg av to protokollunderskrivere

1.2. Godkjenning av årsmelding 2021
1.3. Regnskap
1.4. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags styre
1.5. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags medlemmer
1.6. Budsjett
1.7. Handlingsplan

2. VALG:

2.1. Valg av styreleder
2.2. Valg av styremedlemmer- og varamedlemmer
2.3. Valgkomité

Alle sakspapirer deles ut på årsmøtet.
VEL MØTT!
Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.