Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Invitasjon til årsmøte

Invitasjon til årsmøte

Invitasjon til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 2023

Årsmøtet for DNNT avholdes onsdag 22. mars kl 18:00 på Hjelpesenteret, Hallemvegen 38.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Endelig saksliste vil være tilgjengelig på våre nettsider og Facebook en uke før årsmøtet.

Sakspapirer deles ut ved oppmøte.

Gjerne si fra på e-post db.nordtrondelag@gmail.com om du ønsker å delta.

Vel møtt!

Styret Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag