Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte!

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Årsmøte onsdag 22. mars kl 18:00 på Hjelpesenteret i Hallemvegen 38, Steinkjer.

1. SAKSLISTE: 

1.1.Konstituering.
1.1.1. Åpning
1.1.2. Godkjenning av innkalling
1.1.3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
1.1.4. Valg av møteleder
1.1.5. Valg av møtesekretær
1.1.6. Valg av to protokollunderskrivere

1.2. Godkjenning av årsmelding 2022
1.3. Regnskap
1.4. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags styre
1.5. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags medlemmer
1.6. Budsjett
1.7. Handlingsplan

2. VALG:

2.1. Valg av styreleder
2.2. Valg av styremedlemmer- og varamedlemmer
2.3. Valgkomité

Alle sakspapirer deles ut på årsmøtet.
VEL MØTT!
Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.