Velkommen til årsmøte!

Invitasjon til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 2022

Årsmøtet for DNNT avholdes torsdag 24. februar kl 19:00 på Hjelpesenteret, Hallemvegen 38.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.Endelig saksliste vil være tilgjengelig på våre nettsider og Facebook en uke før årsmøtet.

Sakspapirer deles ut ved oppmøte.

NB! Status på covid-19 avgjør om vi kan ha fysisk oppmøte eventuelt om vi må ha en kombinasjon med digitalt møte.

Du må si fra på e-post db.nordtrondelag@gmail.com om du ønsker å delta.

Vel møtt!

Styret Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag