Vert

Som vert på hjelpesenteret er du den som tar imot og veileder besøkende under åpen dag. Blant annet hjelper man til med å finne riktig katt til riktig familie, ordner med adopsjonspapirer eller slår av en prat med de som er innom som har avtale for besøk. Vertene er organisasjonens ansikt utad under åpen dag, og møter alle besøkende med et smil.

Vi vil ha åpen dag fast èn til to ganger i uka når vi kommer i normal drift. Du vil aldri være alene som vert og du får god opplæring av den som har det administrative ansvaret for vertene.