Vi trenger flere dyrestellere på hjelpesenteret

Vi trenger flere dyrestellere på hjelpesenteret!

Mandag 10. januar kl 18 har vi et informasjonsmøte for de som har meldt sin interesse for å bli dyresteller hos oss. Møtet er på Teams. Vi har plass til flere!

Møtet omhandler hva arbeidet som dyresteller går ut på, om hvilke forventninger og krav vi har til de som skal utføre dette arbeidet. Det vil være mulig å stille spørsmål.

Fyll ut skjemaet hvis du er interessert: https://dnnt.no/frivillig/
Her kan du lese litt om det å være dyresteller: https://dnnt.no/dyresteller/