Adopsjon

I Norge er det flere titalls tusen hjemløse dyr. De fleste er overlatt til seg selv etter å ha blitt forlatt av sine eiere eller født av en allerede hjemløs mor.

I Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform slås det fast at inntil statlig dyrevernmyndighet tar ansvar for hjemløse dyrs velferd, skal Dyrebeskyttelsen Norge forestå nødvendige tiltak etter evne. Derfor er hjemløse dyr én av vår viktigste fanesaker og det er her vi benytter mesteparten av våre ressurser.


Det er mange dyr som trenger nye hjem i Trøndelag. Vi i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag hjelper hovedsakelig eierløse dyr, som ikke har noen til å stille opp for seg eller noen som sørger for at de får et verdig og godt liv. 

For oss er det viktig at dyrene omplasseres til hjem som kan tilfredsstille det enkelte dyrs behov og personlighet. Utenom de dyrene som blir adoptert hjelper vi også andre dyr som har blitt gjenforent med sine eiere.


Å gå til anskaffelse av et dyr til familien skal være en nøye, gjennomtenkt handling, og ikke noe som gjøres på impuls. Spørsmålene man bør stille seg før anskaffelse av et dyr er, «har vi tid, økonomi og mulighet» til å ha et dyr i familien. Dette burde være elementære tanker å gjøre seg opp en mening om før man begynner å planlegge et dyr til familien.

Mange dyr blir hjemløse fordi vi mennesker ikke har tenkt godt nok gjennom hva det innebærer å ha ansvar for et dyr.

Å gi bort dyr i gaver er ikke en god idé. Hvis ikke mottaker har planlagt og tenkt nøye over anskaffelsen av et dyr, risikerer man at dyret blir omplassert, dumpet eller avlivet.

Ifølge dyrevelferdsloven er det ikke lov for barn under 16 år å ha egenansvar for et dyr. Mange dyr gis bort til barn, slik som hamstre, kaniner og andre «burdyr». Disse risikerer å etterlates til en ensom tilværelse inne på gutte-/jenterommet. Her kan dyret risikere å sulte eller tørste i hjel fordi det ikke får god nok oppfølging av barnet, som ikke er klar over at dyret trenger tilsyn. Det er sunt for barn å ha en oppvekst sammen med dyr, men de skal ikke ha ansvaret for dyr som tas inn i husholdningen.

Husk at det alltid vil være de voksne i familien som er ansvarlig for at dyret lever et godt liv.


Under følger noen spørsmål som du bør tenke nøye gjennom før du kontakter oss angående adopsjon.

  • Er du forberedt på å gi dyret et godt liv resten av dets naturlige levetid?
  • Har du tid i hverdagen til å ta godt vare på dyret?
  • Har du økonomisk kapasitet til å dekke utgiftene dyreholdet krever?
  • Ved adopsjon av katt: får katten tilgang på trygge utemuligheter hos deg?
  • Ved adopsjon av fugl, kaniner og andre smådyr: Får dyret god nok tumleplass hos deg?
  • Har du noen til å passe på dyret når du er bortreist?

Dersom du kan svare «ja» på alle disse spørsmålene kan du nok trygt vurdere et nytt familiemedlem!


Se våre dyr til adopsjon