Skip to main content

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT)

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) er en del av den landsdekkende dyrevelferdsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge.

Vår hovedarbeidsoppgave er å hjelpe dyr i nød, i Nord-Trøndelag

Som regel er det snakk om dumpede og bortkomne familiedyr, men noen av dyrene våre kommer også fra politiet eller Mattilsynet. Felles for alle, er at de trenger kjærlighet og pleie og målet er et nytt, omsorgsfullt hjem.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag har et hjelpesenter i Steinkjer

Hjelpesenteret vårt er tilrettelagt for katt og smådyr og her bor det gjerne adopsjonsklare dyr. I tillegg til å ha dyr på hjelpesenteret, har vi en del dyr i private fosterhjem. Her kan vi gi mer spesialtilpasset behandling til de dyrene som trenger det.

Alle dyr får behandling tilpasset sine behov

For noen kan det være snakk om en enkel veterinærsjekk og en ormekur, mens det for andre, er det snakk om mer omfattende behandling. Gjennom rehabilitering lærer vi dyret å kjenne og våre dyktige og erfarne frivillige, bruker denne kunnskapen til å finne den rette familien til akkurat dette dyret.