Om Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag

Lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) ble stiftet 09.12.08 og dekker det gamle Nord-Trøndelag. Organisasjonen er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd. Ingen har lønn eller noen form for kompensasjon for den innsatsen som gjøres. Vi består så langt av et styre, ulike verv, medlemmer, fosterhjem, dyrestellere, bøsseansvarlige, hjelpesentergruppe og noen gode støttespillere.

Praktiske oppgaver som vi gjør, er å besvare e-post og meldinger på Facebook, gi råd/veiledning, gi praktisk hjelp til dyr i nød og å bringe dyr til og fra veterinær. Mye av arbeidet går ut på å skaffe midlertidige og permanente hjem til hjemløse dyr.

Vi har også et samarbeid med forskjellige veterinærer og Mattilsynet, som hjelper oss med å ta en del av sakene som gjelder vanskjøtsel av dyr.

Vi omplasserer bare hjemløse og eierløse dyr. Dette er felt ned i vår etiske plattform og våre vedtekter. Vi omplasserer ikke for privatpersoner. Det er eiers oppgave å sørge for sitt eget dyr og gjøre hva de kan for å finne et godt nytt hjem til dyret sitt. Vi bistår med råd om det.

Årsmøtet for 2023 ble avholdt 22. mars og nytt styre er valgt.

Styreleder
Tone I. Lundsaunet

Styremedlemmer
Lisbet Myren Krogstad – nestleder
Silje Katrine Følstad – kasserer
Stine Bendiksen – sekretær
Bente Lervaag Welland
Tove Størvold Thun
Nina Stornes

Varamedlemmer
Camilla Holt
Jenny Jonsson
Jorunn Grudt
I 2019 FYLTE DYREBESKYTTELSEN NORGE HELE 160ÅR!

Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.
Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

I 2019 er det 160 år siden Dyrebeskyttelsen Norge startet sitt arbeid med å verne om dyrenes velferd. Siden begynnelsen har organisasjonen klart å bedre arbeidshestens velferd, påvirket politikerne til å legge ned pelsdyrnæringen og hjulpet hundretusenvis av hjemløse dyr. Les mer om historien vår i artikkelen fra Ung forskning HER.