Theme License is not active! Please Activate it now to get started or if you don't have one - Buy it now.
Fosterhjem

Fosterhjem

Vår lokalavdeling dekker hele det gamle Nord-Trøndelag. Vi tar inn dyr etter hvor mange midlertidige hjem vi har til disposisjon. Vi har til enhver tid venteliste på inntak.
Det er ekstra stor pågang sommerhalvåret, så vi har alltid behov for fosterhjem.

Å være midlertidig hjem innebærer at du, i en begrenset periode, passer på en av kattene vi tar inn til den er klar for adopsjon. Varigheten på opphold i midlertidig hjem varierer fra katt til katt, dette avtaler vi med hvert enkelt midlertidig hjem. Aldersgrensen for å bli fosterhjem er 20 år.

Vi har tett dialog med deg som midlertidig hjem, gir veiledning og råd der det trengs og jobber for at både du og katten skal trives sammen. Vi er også behjelpelige ved ferieavvikling.

Du bestemmer selv hvor mange katter du vil ta imot. Noen midlertidige hjem har en katt om gangen, mens andre tar imot så mange som de har mulighet til. Vi vil komme med råd og anbefalinger om hvilke katter som passer hvert enkelt midlertidig hjem basert på familiesituasjon, bosted, plass, uteareal, andre kjæledyr osv.

Som midlertidig hjem har du som oftest katten fra den blir tatt inn til den blir adoptert bort. Noen ganger er vi imidlertid nødt til å flytte litt rundt på kattene vi har i midlertidig hjem for å få alt til å gå opp med tanke på inntak av nye katter, ferieavvikling, trivsel og lignende.

Dersom du har katt fra før, må denne være vaksinert og kastrert
Vi har utlevering av kattefôr, kattesand og utstyret du trenger på vårt hjelpesenter på Steinkjer. Det er fast utleveringsdag. Vi betaler alle veterinærkostnader og medisiner. Hvis du har mulighet til å bidra med fôr, pellets/sand er vi svært takknemlige for det, men dette er ingen betingelse for å være midlertidig hjem.

Du må ha bil, eller tilgang på bil for å være fosterhjem. Overlevering av dyr og utstyr foregår på vårt hjelpesenter. Vi er også avhengig av svært god kommunikasjon med fosterhjemmet og at du besvarer våre henvendelser raskt. Vi har en egen gruppe på Facebook du vil få tilgang til. Her utveksles erfaring, man kan stille spørsmål og legge ut bilde. Det er ikke anledning til å legge ut bilder av DNNT sine dyr på private sosiale medier.

Alle som har hjerterom og husrom til å ta inn et hjemløst og nødstilt dyr kan bli midlertidig hjem. Type bolig er uvesentlig så lenge det er tillatt med dyr. Dyrene er forskjellige og har ulike behov, så vi trenger alle slags hjem. Vi må samtidig få presisere at det er viktig at du har tid og tålmodighet til å ta deg av dyret. Mange av dem har gått ute lenge eller har aldri hatt noen særlig menneskelig kontakt, de trenger derfor sosialisering for å bli trygge på mennesker.

Du fyller ut skjemaet for å melde din interesse. Du vil deretter bli invitert til neste informasjonsmøte for nye fosterhjem. Møtet er for at du skal få mer kunnskap før du bestemmer deg, for om dette kan være noe for deg. Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post: vakt@dnnt.no.