God helg fra Victor og Dakota!

Disse to, og flere kaniner, ligger ute for adopsjon nå: 
http://dnnt.no/adopsjon/kaniner-til-adopsjon/

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Foredrag hos Steinkjer Seniorforum

Vi takker for invitasjonen og muligheten til å komme for å fortelle om vårt arbeid for dyrene. Vi håper på å møte mange dyrevenner! Del gjerne!

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Voksne katter som trenger hjelp!

Vi trenger flere midlertidige hjem som kan ta imot voksen katter. Akkurat nå er det Nikko og Bjarne vi skulle hatt hjelp til. Begge er klar for adopsjon så vi ønsker helst at de skal få permanente hjem. Vi ønsker et hjem uten andre katter for Nikko. Du får alt nødvendig utstyr av oss og vi betaler mat og veterinærutgifter. Ta kontakt på epost db.nordtrondelag@gmail.com eller vår vakttelefon mob. 405 50 967.

Nikko
Bjarne
Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Velkommen til Årsmøte!

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte torsdag 28. februar kl. 19:00
Møtet avholdes i Oppdalsrommet 2. etg på Steinkjer Bibliotek i Dampsaga Kulturhus.

1. SAKSLISTE:

               1.1. Konstituering.
                         1.1.1. Åpning
                         1.1.2. Godkjenning av innkalling
                         1.1.3. Godkjenning av dagsorden/saksliste
                         1.1.4. Valg av møteleder
                         1.1.5. Valg av møtesekretær
                         1.1.6. Valg av to protokollunderskrivere


1.2. Godkjenning av årsmelding 2018
               1.3. Regnskap 2018
               1.4. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags styre
               1.5. Saker fremmet av DN Nord-Trøndelags medlemmer
               1.6. Budsjett 2019
               1.7. Handlingsplan 2019

2. VALG:

               2.1. Valg av styreleder
               2.2. Valg av styremedlemmer- og varamedlemmer
               2.3. Revisor(er)
               2.4. Valgkomité

Alle sakspapirer deles ut på årsmøtet.

VEL MØTT!

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Fokus på id-merking av katter!

Takk til Trønder-Avisa som hjelper oss med å sette fokus på id-merking og å etterlyse eiere til disse kattene (betalingsmur).

Du finner både katter som er funnet og savnet på dyrebar.no Vi etterlyser alltid eier der. Vi anbefaler publikum til å benytte seg av det også.

«Bjarne» er funnet på Sørlia
Funnet ved Mære Landbruksskole
Funnet på Sunnan
«Nikko» er funnet på Gangstad
Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Dyrevelferdsplan

Bradley er en av stjørdalingene som fikk hjelp av oss for noen år siden.

Mandag 11. februar var vi så heldige å få komme til de politiske partiene i Stjørdal kommune. Vi fortalte om Dyrebeskyttelsen Norge som landsdekkende organisasjon og om vår lokalavdeling DNNT. Vi ønsket at de skulle få litt innblikk i arbeidet som gjøres for dyrene på frivillig basis. Det igjen viser at problematikken omkring eierløse og forlatte dyr øker i omfang hvert eneste år og vi tok for oss status på Stjørdal. Vi håper at politikerne i Stjørdal kommune ser behovet for en Dyrevelferdsplan og ser på muligheten for å gjøre noe tilsvarende som denne planen som Bergen kommune har laget. De er foreløpig eneste kommunen i Norge som har en plan for dyrene https://www.bergen.kommune.no/…/Dyrevelferdsplan-for-Bergen…

Stjørdal Arbeiderparti Stjørdal FrP Stjørdal Høyreyre Stjørdal KrF Senterpartiet i Stjørdal
Miljøpartiet De Grønne Stjørdal

Bradley fire måneder etter inntak. Her er han klar for nytt hjem.
Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2019

Årsmøte for Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag avholdes torsdag 28. februar kl. 19.00 på Oppdalsrommet ved Steinkjer Bibliotek på Dampsaga Kulturhus.
Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må bringes inn for styret senest 2 uker (14. februar) før årsmøtet.
Endelig innkalling med saksliste legges ut på vår nettside senest èn uke (21. februar) før årsmøtet.
Saksmøtepapirer deles ut ved oppmøte. De kan sendes på forespørsel til medlemmer ved henvendelse på epost db.nordtrondelag@gmail.com


Vel møtt!
Styret
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Vi trenger kandidater til styreverv!

Det er snart årsmøte og da er det også valg. Kan du tenke deg å sitte i styret? Lurer du på hva styrearbeidet går ut på? Ta kontakt med oss om du er interessert i det. Det er verv som varamedlem for et år og styremedlem som er for to år vi trenger personer til. 
Vi trenger flere engasjerte personer med gode datakunnskaper og interesse for styrearbeid, og som ønsker å gjøre en innsats for dyrene. Vi forholder oss til Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter, etisk plattform og interne prosedyrer for lokalavdelingen. Det er et veldig givende arbeid, og i år begynner også arbeidet med å sette opp et hjelpesenter. Det er en forutsetning at du er medlem eller melder deg inn for å sitte i styret. Send oss en epost til db.nordtrondelag@gmail.com med info så videresender vi til valgkomitèen.

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

Kaniner må beskyttes mot vinter og kulde!

Les mer om dette i Den Store Kaninboka

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar

132 dyr fikk hjelp i 2018!

Tusen, tusen takk til alle dyrevennlige grasrotgivere! Grasrotandelen for 2018 dekket alle våre veterinærutgifter, medisiner og mat. Dette kom alle 132 dyr som vi tok i mot i 2018 til gode. Vi ville ikke greid det uten dere! Link til artikkelen i Steinkjer-Avisa

Vi har 705 grasrotgivere pr idag og har selvfølgelig plass til flere:
Send SMS «Grasrotandelen 993151947» til 60000

Skrevet i Annet | Legg igjen en kommentar