Skip to main content
Nyheter

Valper skal ikke jobbe i et yogastudio

Av 20. mars 2024april 24th, 2024Ingen kommentarer
Dyrebeskyttelsen Norge mener valpeyoga kan være i brudd med dyrevelferdsloven, og at aktiviteten bør stanses umiddelbart.

VALPEYOGA: Dyrebeskyttelsen Norge mener valpeyoga kan være brudd på dyrevelferdsloven, og at aktiviteten bør stanses umiddelbart. ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

Svært unge valper brukes i yoga. Dyrebeskyttelsen Norge mener valpeyoga kan være brudd på dyrevelferdsloven, og at aktiviteten bør stanses umiddelbart.

I markedsføringen av valpeyoga påstås det at dette er en slags vinn-vinn-situasjon, hvor valpene får nødvendig sosialisering. Dyrebeskyttelsen Norge mener dette er feil.

Dårlig dyrevelferd

Valpene blir mistet i bakken, får ikke tilgang på vann og blir frarøvet viktig søvn- og hviletid, viser en reportasje med skjult kamera fra britiske ITV.

Det man altså ser fra valpeyoga i England er absolutt ikke bra for valpene. Både den britiske dyrevernsorganisasjonen RSPCA og den engelske kennelklubben mener aktiviteten bryter med god dyrevelferd. Vår erfaring tilsier også at der det er penger inni bildet, vil ofte dyrevelferden trues og strekkes. I tillegg er føre-var-prinsippet er et viktig prinsipp i stortingsmeldingen om dyrevelferd.

Det valpene opplever i de viktige sosialiseringsukene (5-12 uker) har stor innvirkning på hvordan de blir når de blir voksne hunder. Denne fasen er svært viktig i hundens liv. Atferdsbiolog Emma Garlant påpeker i sin bok «Valp: alt du må vite om ditt nye familiemedlem» at kvalitet er viktigere enn kvantitet.

  • Sosialisering er mye mer enn kos og klapp.
  • Valpene trenger korte eksponeringer til ulike miljøer og mennesker.
  • Nok hvile og søvn er ekstremt viktig for valper.

Ingenting av dette kan tilbys i et yogastudio.

– Vi mener dette kan være lovstridig og bør stanses. Fra britiske ITVs «undercover»-filming ser vi at valpene regelrett blir terrorisert. Valpene får ikke dekket basale behov som søvn, vann og utsettes for uvettig håndtering. Vi vil på det sterkeste advare publikum mot å delta på dette, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Beskyttet av loven?

For dyr som brukes i andre dyreassisterte tiltak som besøkshund eller terapihund skal det foreligge en full egnethetsvurdering utført av fagpersoner for å sikre dyrevelferden. At spedyr settes til å jobbe på denne måten i et yogastudio, er ikke til valpenes beste. Denne aktiviteten er ikke egnet som sosialisering og følger ikke formålsparagrafen i dyrevelferdsloven, da den ikke fremmer god dyrevelferd.

Ifølge norsk dyrevelferdslov har dyr egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker.

– Valpeyoga-trenden spres nå som ild i tørt gress på sosiale medier, og vi bekymrer oss over dette. Både influensere og media har et særskilt ansvar når det kommer til hvordan de lar seg bruke i markedsføring. Jeg tror de fleste vil være enige i at spedyr slik seks uker gamle valper er, ikke skal jobbe, og om loven ikke beskytter valper mot dette har vi et smutthull i loven, sier Roaldset.

SE NYHETSREPORTASJE FRA ITV:

Legg igjen en kommentar